เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เรียนรู้ในเรื่องการทอผ้าไหมไทย การดีไซน์ผ้าไหมไทย ให้ดูสวมใส่แล้วเข้ากับยุคสมัย ที่เปลี่ยนไปทุกวัน ซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะทำให้ผ้าไหมไทยได้ดูมีสไตล์ สามารถสวมใส่ได้แบบไม่มีคำว่าเชย ถือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผ้าไหมไทยยังมีความคงทน สวมใส่สบาย ถูกกาละเทสะ สามารถใส่ออกกงานต่าง ๆ ได้หลากหลาย ขอให้พี่น้องช่วยกันอนุรักษ์ของเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณของไทยเราด้วย